Toelatingseisen HBplus


toelatingseisen hbplus

Onze toelatingseisen voor HBplus, Ontwikkelingsgerichte Zorg


1. De deelnemer heeft minimaal één individuele coachingsessie bij ons gehad. Aan de hand daarvan nemen we een besluit of wij kunnen aansluiten bij de behoeften van de deelnemer voor deelname aan HBplus, Ontwikkelingsgerichte Zorg.

2. De directie, IB'er en leerkracht van de deelnemer durven het schoolsysteem voor één of meerdere dagen los te laten. Ze staan achter ons concept en nemen bij vragen contact met ons op. We onderhouden een ‘kort lijntje’ via ons portaal. We gaan met respect met elkaar om en zorgen samen voor de best haalbare situatie voor de deelnemer. Iedereen is zich ervan bewust dat HBplus preventief werkt om thuiszitten te voorkomen. Bij geen/onregelmatige schoolgang wordt er door de ouders toestemming gevraagd bij de school van inschrijving en/of leerplichtambtenaar.

3. De ouder(s)/verzorger(s) staan samen achter de gestelde doelen voor de deelnemer. Deze doelen worden in samenwerking met school (indien van toepassing), de deelnemer, de HB-professional(s) en de ouder(s)/verzorger(s) opgesteld.

4. De verwachtingen van HBplus zijn volledig helder voor de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij iedere week bepaalde dingen van school gaat missen en gaat hiermee akkoord. Ook de doelen worden samen met de deelnemer doorgenomen en indien nodig aangevuld/aangepast. De verwachtingen zijn voor de deelnemer ook helder wanneer er geen sprake is van structurele schoolgang op het moment van inschrijving. Wij gaan dan samen uitbouwen naar een werkbare structuur voor de schoolweek.

Voor deelname moet:
- De school van inschrijving of de leerplichtambtenaar akkoord zijn;
- De betaling via de gemeente/school/ouders geregeld zijn;
- De intakeprocedure goed doorlopen zijn.