HBplus dagbesteding: voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar


hbplus dagbesteding voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar

Vijf jaar geleden zijn wij met "HBplus dagbesteding" gestart. Het is uit nood geboren toen onze eigen kinderen vastliepen in het onderwijssysteem. Ze wilden eigenlijk bij hun vriendjes in de klas blijven maar door hun hoogbegaafdheid hadden ze maatwerk en veel tijd om te ontprikkelen nodig. Tot de start van HBplus hebben ze geregeld periodes "thuis gezeten". Als moeder en leerkracht kon ik me in alle partijen verplaatsen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we altijd voor verbinding en samenwerking met het onderwijs hebben gekozen. Onze eigen jongens konden zich uiteindelijk in het reguliere onderwijssysteem staande houden door op dinsdag en donderdag naar HBplus te gaan. Om de dag naar school kon dus wél.

Inmiddels hebben we veel leerkrachten/docenten opgeleid zodat het op de scholen beter gaat en zijn er bij ons mogelijkheden op alle dagen van de week. We kijken naar de specifieke behoefte van het kind en besluiten na goed overleg wat we het beste kunnen aanbieden. Recent zijn we met onze hoofdvestiging naar een groter pand in Hoogkarspel (Noord-Holland) verhuisd waar de kinderen kunnen sporten, koken, knutselen en ontspannen. In de recreatieruimte is een tafeltennistafel, tafelvoetbal, airhockey en pooltafel. Er is een sportvloer in de gymruimte waar de kinderen o.a. kunnen voetballen, basketballen, turnen en fitnessen. Tevens is er een grote lange kast met methodes en verrijkingsmateriaal. Er zijn in het pand verschillende lokalen en hoekjes gecreëerd zodat de kinderen altijd een fijne plek hebben om te werken of te ontprikkelen. Er zijn zelfs drie kleine ruimtes waar de kinderen prikkelvrij individueel kunnen werken. Vanaf februari is er plek voor een paar nieuwe kinderen omdat veel van onze toppers steeds vaker naar school gaan. Delen wordt zeer gewaardeerd!

Hieronder kun je de tekst van onze website lezen:

HBplus dagbesteding

Welkom bij HBplus dagbesteding. Wij bieden passende hulp en/of maatwerk voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar oud. Samen met de ouders en/of school proberen we schooluitval te voorkomen of te doorbreken. Tevens zijn we een zeer geschikte plek bij "thuiszitten". We bieden een veilige omgeving in de nabijheid van ontwikkelingsgelijken (maximaal 12 kinderen per groep) en onder begeleiding van gediplomeerde HB-professionals en HB-docenten. HBplus is altijd onder schooltijd en daarom is medewerking van de school van inschrijving van groot belang.


Hoogbegaafde kinderen kunnen door allerlei redenen vastlopen in het schoolsysteem. Dankzij ons geavanceerde online portaal, kunnen wij de ultieme samenwerking tussen alle betrokken partijen bewerkstelligen. Er kunnen o.a. tussentijdse updates worden geplaatst die wij voor aanvang met het team bespreken. Hierdoor kunnen we snel handelen en de inhoud van ons programma (indien noodzakelijk) aanpassen. Er zijn zowel (gepersonaliseerde) lange termijn doelen als korte termijn doelen die aan de hand van een schaalvraag worden geëvalueerd. Tevens wordt er van iedere dag een verslag over de psycho-educatie en workshops gemaakt. Op deze manier krijgt iedere cliënt een waardevolle dossieropbouw die de rest van de (school)loopbaan zal versoepelen.

Wij worden meestal door de gemeente vergoed/ingeschakeld wanneer een kind niet (volledig) naar school kan gaan door trauma's, aanpassingsgedrag, angsten, overprikkeling en/of psychosomatische/psychische klachten. De school en/of het samenwerkingsverband kan tevens bijdragen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Dit is per casus verschillend en het regelen van de vergoeding kan aardig wat tijd van de ouders in beslag nemen. Daarom hebben we de ouderbijdrage in het leven geroepen. Deze is ongeveer gelijkwaardig aan de kosten voor "hoogbegaafden onderwijs" en wordt aan de ouders terugbetaald zodra de vergoeding is geregeld en uitbetaald. Op deze manier kan een kind in nood nooit (zomaar) worden uitgesloten van passende begeleiding. Ouders betalen altijd voor het hele schooljaar als er uiteindelijk geen vergoeding komt. Mocht een kind eerder kunnen afbouwen dan wordt evengoed het volledige bedrag betaald. Anders is het bij deze tarieven niet rendabel voor ons.

De kinderen hebben de gelegenheid om workshops te volgen. Deze dienen altijd een hoger doel dan de "lessen" op zich en passen bij de persoonlijke doelen van de aanwezige cliënten. Daarom vallen we meestal onder jeugdzorg. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak het vertrouwen in passend maatwerk verloren. We kunnen de (volledige) terugkeer naar school alleen stimuleren door dit vertrouwen te herstellen. Ieder kind volgt zijn/haar eigen unieke programma met persoonlijke doelen. Ieder hoogbegaafd kind is anders en heeft weer andere behoeften. We sluiten aan bij de a-synchrone ontwikkeling van onze cliënten en daardoor kan de focus soms wisselen. Denk hierbij aan de sociale, motorische, emotionele en cognitieve behoeften.

Er zijn per dag 4 workshops. We maken voor ieder kind een individueel rooster waarin we vastleggen waar tijdens deze workshops de focus op wordt gelegd. Soms krijgen we einddoelen voor een bepaald leerjaar of een lijst met hiaten mee vanuit school. Dit wordt dan in het maatwerkplan meegenomen en einddoelen kunnen in het portaal worden afgevinkt. Toch ligt bij de meeste kinderen in het begin de focus op ontprikkelen, vertrouwen opbouwen, autonomie aanspreken en psycho-educatie. Van daaruit wordt er dan gekeken of we de persoonlijke doelen kunnen behalen met cognitieve input. Ook voor peuters is HBplus aan te raden omdat er op deze manier een dossier-opbouw start vóór de schoolgang. Hierdoor wordt aanpassingsgedrag vrijwel uitgesloten. De HB-professionals hebben allemaal jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid en zorgen samen voor een warme en liefdevolle omgeving waar de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Gedurende de dag is er veel ruimte voor autonomie binnen een vast rooster. Er zijn vaste momenten voor workshops en om te ontprikkelen. Er is tevens 1.5 uur de tijd om te sporten, zwemmen, koken of lekker samen naar buiten te gaan.

HBplus is dagbesteding en geen school. Wij richten ons op de algehele gesteldheid van de kinderen en het is ons doel om de schoolgang weer op te bouwen. Dit gebeurt echter altijd in overleg en in het belang van het kind. We hebben een opzegtermijn van twee maanden zodat we voor de kinderen een veilige groepssamenstelling kunnen waarborgen die niet zomaar kan veranderen.

Als een kind bij ons wordt aangemeld dan volgt er in eerste instantie een vrijblijvend intake-gesprek. Deze kan tijdens een inloop of HBcafé plaatsvinden maar ook bij ons op kantoor. Vaak adviseren we vooraf individuele coaching en/of een "losse HBkids groep" zodat we goed kunnen inschatten op welke dag(en) en/of locatie de beste mogelijkheden zijn voor deze specifieke hulpvraag. Zo is er bijvoorbeeld op de ene dag veel focus op automatiseren en op een andere dag juist meer ruimte voor kinderen die autodidact zijn. Ook zijn er dagen waarop de kinderen uit verschillende workshops kunnen kiezen die vooraf zijn voorbereid. Kortom: Er wordt echt goed naar het complete plaatje gekeken voordat we een kind in een groep plaatsen. Op dit moment hebben we dagbesteding in Hoogkarspel, Tuitjenhorn, Den Helder en Lelystad. Er zijn 4 momenten waarop er bij HBplus kan worden ingestroomd: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, vanaf februari en na de mei-vakantie. Dit zorgt voor rust in de groepen en voor duidelijkheid richting nieuwe cliënten. In de tussentijd kan er gebruik worden gemaakt van onze andere diensten: Losse HBkids groep, HB-tienercafé, HBkamp en individuele coaching.

Inmiddels gaan veel van onze cliënten weer (grotendeels) naar school. Door ons aanbod van HBcollege kunnen ouders, docenten, coaches en gezinswerkers zich laten scholen/begeleiden. Hierdoor wordt de kans op een positieve toekomst voor de cliënten aanzienlijk vergroot. We hebben kinderen van 120 scholen (vanuit het hele land) in de begeleiding (gehad). Hierdoor hebben we een goed beeld van de kennis en kunde in Nederland en kunnen we in sommige gevallen ook doorverwijzen naar een passende plek als deze niet voor handen (b)lijkt te zijn.

In principe zijn er mogelijkheden op iedere schooldag van de week. Het hangt van de situatie en behoeften van de cliënt af wat ons advies gaat zijn. Voor ons is het belangrijk om voor de intake te weten of een kind onder de reguliere HBplus of HBplus extra valt. Kijk hieronder voor de verschillen:

HBplus:
Maximaal 6 kinderen per HB-professional

Deze kinderen zijn:
- Stabiel in gedrag en/of internaliserend;
- In staat om vier keer per dag een half uur een workshop te doen;
- In staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, te gymen of naar buiten te gaan;
- Bewust van hun eigen proces en stellen indien gewenst vragen aan de begeleiding of vragen om hulp;
- Zelfsturend en/of autonoom. Ze kunnen indien gewenst zelfstandig iets opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop;
- In het bezit van een zwemdiploma.

HBplus EXTRA:
Maximaal 3 kinderen per HB-professional

Op deze kinderen zijn 1 of meer van de volgende punten van toepassing:
- Hebben een grote hulpvraag met betrekking tot hun emotionele ontwikkeling en/of externaliserend gedrag;
- Hebben een grote mate van begeleiding nodig om vier keer per dag een half uur een workshop te kunnen doen;
- Zijn (nog) niet in staat om zelfstandig om te kleden en/of zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, gymen of naar buiten te gaan;
- Zich (nog) niet bewust van hun eigen proces en krijgen intensieve coaching om dit te leren.
- (Nog) niet zelfsturend. Ze leren bij ons hoe ze zelfstandig iets kunnen opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop. Ze leren hoe ze hun eigen autonomie mogen aanspreken. Indien wenselijk worden de materialen voor de workshops per kind gepersonaliseerd voorbereid en vooraf klaargelegd;
- (Nog) niet in het bezit van een zwemdiploma.

Interesse voor uw kind, leerling of cliënt? Mail dan even naar info@hbcentrum.nl

POLL: Interessant?