HBplus: voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar


hbplus voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar

Vijf jaar geleden zijn wij met HBplus gestart. Het is uit nood geboren toen onze eigen kinderen vastliepen in het onderwijssysteem. Ze wilden eigenlijk bij hun vriendjes in de klas blijven maar door hun hoogbegaafdheid hadden ze maatwerk en veel tijd om te ontprikkelen nodig. Tot de start van HBplus hebben ze geregeld periodes "thuis gezeten". Als moeder en leerkracht kon ik me in alle partijen verplaatsen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we altijd voor verbinding en samenwerking met het onderwijs hebben gekozen. Onze eigen jongens konden zich uiteindelijk in het reguliere onderwijssysteem staande houden door op dinsdag en donderdag naar HBplus te gaan. Om de dag naar school kon dus wél.

Inmiddels hebben we veel leerkrachten/docenten opgeleid zodat het op de scholen beter gaat en zijn er bij ons mogelijkheden op alle dagen van de week. We kijken naar de specifieke behoefte van het kind en besluiten na goed overleg wat we het beste kunnen aanbieden. Recent zijn we met onze hoofdvestiging naar een groter pand in Hoogkarspel (Noord-Holland) verhuisd waar de kinderen kunnen sporten, koken, knutselen en ontspannen. In de recreatieruimte is een tafeltennistafel, tafelvoetbal, airhockey en pooltafel. Er is een sportvloer in de gymruimte waar de kinderen o.a. kunnen voetballen, basketballen, turnen en fitnessen. Tevens is er een grote lange kast met methodes en verrijkingsmateriaal. Er zijn in het pand verschillende lokalen en hoekjes gecreëerd zodat de kinderen altijd een fijne plek hebben om te werken of te ontprikkelen. Er zijn zelfs drie kleine ruimtes waar de kinderen prikkelvrij individueel kunnen werken. Vanaf februari is er plek voor een paar nieuwe kinderen omdat veel van onze toppers steeds vaker naar school gaan. Delen wordt zeer gewaardeerd!

Hieronder kun je de tekst van onze website lezen:

HBplus

Welkom bij HBplus. Wij bieden passende hulp en/of maatwerk voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar oud. Samen met de ouders en/of school proberen we schooluitval te voorkomen of te doorbreken. Tevens zijn we een zeer geschikte plek bij "thuiszitten". We bieden een veilige omgeving in de nabijheid van ontwikkelingsgelijken (maximaal 12 kinderen per groep) en onder begeleiding van gediplomeerde HB-professionals en HB-docenten. HBplus is altijd onder schooltijd en daarom is medewerking van de school van inschrijving van groot belang.


Hoogbegaafde kinderen kunnen door allerlei redenen vastlopen in het schoolsysteem. Dankzij ons geavanceerde online portaal, kunnen wij de ultieme samenwerking tussen alle betrokken partijen bewerkstelligen. Er kunnen o.a. tussentijdse updates worden geplaatst die wij voor aanvang met het team bespreken. Hierdoor kunnen we snel handelen en de inhoud van ons programma (indien noodzakelijk) aanpassen. Er zijn zowel (gepersonaliseerde) lange termijn doelen als korte termijn doelen die aan de hand van een schaalvraag worden geëvalueerd. Tevens wordt er van iedere dag een verslag over de psycho-educatie en workshops gemaakt. Op deze manier krijgt iedere cliënt een waardevolle dossieropbouw die de rest van de (school)loopbaan zal versoepelen.

Wij worden meestal door de gemeente vergoed/ingeschakeld wanneer een kind niet (volledig) naar school kan gaan door trauma's, aanpassingsgedrag, angsten, overprikkeling en/of psychosomatische/psychische klachten. De school en/of het samenwerkingsverband kan tevens bijdragen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Dit is per casus verschillend en het regelen van de vergoeding kan aardig wat tijd van de ouders in beslag nemen. Daarom hebben we de ouderbijdrage in het leven geroepen. Deze is ongeveer gelijkwaardig aan de kosten voor "hoogbegaafden onderwijs" en wordt aan de ouders terugbetaald zodra de vergoeding is geregeld en uitbetaald. Op deze manier kan een kind in nood nooit (zomaar) worden uitgesloten van passende begeleiding. Ouders betalen altijd voor het hele schooljaar als er uiteindelijk geen vergoeding komt. Mocht een kind eerder kunnen afbouwen dan wordt evengoed het volledige bedrag betaald. Anders is het bij deze tarieven niet rendabel voor ons.

De kinderen hebben de gelegenheid om workshops te volgen. Deze dienen altijd een hoger doel dan de "lessen" op zich en passen bij de persoonlijke doelen van de aanwezige cliënten. Daarom vallen we meestal onder jeugdzorg. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak het vertrouwen in passend maatwerk verloren. We kunnen de (volledige) terugkeer naar school alleen stimuleren door dit vertrouwen te herstellen. Ieder kind volgt zijn/haar eigen unieke programma met persoonlijke doelen. Ieder hoogbegaafd kind is anders en heeft weer andere behoeften. We sluiten aan

POLL: Interessant?