‘Hoogbegaafdheid bij kinderen herkennen vraagt kennis en invoelen’


hoogbegaafdheid bij kinderen herkennen vraagt kennis en invoelen

In gesprek met René Lous, directeur TalentenLab

René Lous heeft na zijn Pabo opleiding eerst les gegeven in een groeischool die in 8 jaar tijd vertienvoudigde in het aantal leerlingen. Daarna zocht hij een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs en koos hij een carrière bij Nationale Nederlanden, waar hij 7 jaar sales manager was. De wereld van de financiële dienstverlening was dynamisch, maar minder mensgericht. Na 1,5 jaar de functie van schooldirecteur te hebben vervuld, keerde hij toch opnieuw terug in het bedrijfsleven.


Het verlangen naar bezieling bleef echter bestaan. Dus toen TalentenLab in 2016 behoefte had aan een impuls, besloot René om zich hier volledig aan te gaan wijden. Het ontwikkelen van trainingen en producten voor onder andere hoogbegaafde kinderen en jongeren kwam hiermee in een stroomversnelling. René: ‘Daarmee was de energie en zingeving volledig terug. En wat minstens zo belangrijk is: ik hoef geen rol meer te spelen. Door mezelf te zijn, ben ik juist een betere coach voor kinderen. Sinds 2018 is René projectleider meer- en hoogbegaafdheid bij INOS.

Wat hebben hoogbegaafde kinderen vooral nodig?
MHB kinderen doorlopen de basisschool vaak zonder al te veel inspanning te hoeven leveren. De reden hiervan is dat ze niet altijd voldoende op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Ze leren als het ware informeel. Ze leren daarmee niet wat het is om uit hun comfort zone te gaan, dus als ze dan later in het voortgezet onderwijs komen en geconfronteerd worden met onbekende uitdagingen, bestaat de kans dat ze niet weten hoe ze met deze nieuwe situatie moeten omgaan. Kinderen gaan de uitdagingen dan uit de weg, gaan onderpresteren, laten weerstand tegen school zien, raken gefrustreerd of weigeren nog naar school te gaan. Wat ze al op jonge leeftijd moeten leren, zijn vaardigheden en strategieën om van ‘makkieland’ naar ‘lefland’ over te stappen. Hoogbegaafdheid heeft niet alleen te maken met cognitieve vermogens. Je ziet vaak dat deze kinderen hoogsensitief zijn, een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben en ontzettend perfectionistisch zijn. Het is dus niet alleen oog hebben voor wat deze kinderen ‘kunnen, maar ook wie deze kinderen ‘zijn’. En daarbij is het belangrijk dat iedereen in de omgeving hierin wordt meegenomen, de leerkracht, de ouders en de klasgenoten. Je hoort wel eens dat een kind zich op school ontzettend aanpast en bij thuiskomst ontploft. Dan komt alle opgekropte frustratie eruit. Wat je als leerkracht kan doen, is in eerste instantie zoveel mogelijk puzzelstukjes verzamelen. Wat zie je in het gedrag en wat zouden achterliggende redenen voor dat gedrag kunnen zijn?

Waarom wil INOS een andere aanpak van meer- en hoogbegaafdheid?
We zien dat veel kinderen, die wat slimmer zijn, onvoldoende gehoor vinden in de klas. Ze ervaren dat ze anders zijn en om geaccepteerd te worden in de groep gaan ze zich aanpassen of ontwikkelen ze faalangst en een negatief zelfbeeld. Als we voor die kinderen de koers ook maar een paar graden kunnen verleggen, dan maakt dat een wereld van verschil. Dan hebben ze een andere schoolloopbaan en kunnen ze doelen bereiken die passen bij hun vermogens. Met de ontwikkelgroep MHB van INOS proberen we daadwerkelijk het onderwijs aan MHB leerlingen te verbeteren. Dat doen we onder andere door bij te dragen aan het bewustzijn en de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Bron: Inos.nl