Hoogbegaafd ? hoogbewust


hoogbegaafd hoogbewust

In mijn praktijk bemerk ik de afgelopen twee jaar een opvallende trend. Waar ik de afgelopen jaren vooral ‘onbewust bekwamen’ ontmoette (mensen die zich nog onbewust waren van hun potentieel), ontmoet ik de laatste maanden steeds vaker ‘bewust bekwame’ hoogvliegers. Mensen die heel gericht hun innerlijke en uiterlijke leiderschap vergroten en verruimen, ten behoeve van het grotere geheel. ‘Hoogbewusten’ dus. En dat maakt me nieuwsgierig. Wat is of zijn eigenlijk de verschillen tussen een hoogbegaafd, een hoogsensitief en/of een hoogbewust persoon?

door Petra Hiemstra, 15 november 2019


Hoogbegaafdheid zijn – In 2007 was een groep hoogbegaafde volwassenen op zoek naar een beschrijving van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Zij herkenden zich niet in de bestaande modellen en definities en ze vonden ook dat er teveel nadruk op het hoge IQ (vanaf 130) lag. Samen kwamen ze tot de volgende definitie:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren”.

Hoogsensitief zijn – Met betrekking tot hoog gevoeligheid heeft de Amerikaanse psychologe dr. Elaine Aron 1996 de term Hoog Sensitief Persoon of HSP geïntroduceerd. Deze hooggevoeligheid vatte zij samen in zo’n 20 specifieke kenmerken.

Hoogbewust zijn – Toch maakt hoogintelligent en/of hoogsensitief zijn, een mens nog niet tot een hoogbewust individu. Bewustzijn veronderstelt immers dat je besef hebt van je specifieke kwaliteiten. Wat is hoogbewust zijn?