De effecten van een narcistische opvoeding


de effecten van een narcistische opvoeding

Bron: psychologiemagazine.nl

Met een narcistische vriend kun je breken, van een narcistische partner kun je scheiden. Maar wat als je ouders zo ijdel en egoïstisch zijn? Over het effect van een narcistische ouder op een kind.


Narcisme begint in de jeugd
Deze paradox ontstaat in het prille begin van het leven, wanneer de behoefte aan veilige gehechtheid en de behoefte aan zelfstandigheid met elkaar in evenwicht moeten zien te komen. Beide behoeftes kunnen door de ouders gefrustreerd worden.

De behoefte aan veilige hechting wordt gefrustreerd als het pasgeboren kind merkt dat het er niet van op aan kan dat er iemand voor hem is als het honger heeft of bang is. Het kan dan het vertrouwen in anderen verliezen en het beangstigende gevoel ontwikkelen dat hij kennelijk de moeite van het verzorgen niet waard is. De behoefte aan zelfstandigheid wordt gefrustreerd als ouders het groter wordende kind beletten voor zichzelf te denken of te handelen. Het kan daarmee het vertrouwen in zichzelf verliezen: kan het eigenlijk wel wat?

Hoe moet een systematisch gefrustreerd kind met zijn onzekerheid, angst, gevoelens van onvermogen, woede en wantrouwen omgaan? Een mogelijkheid is – en dat is de weg van de narcist – om de pijn en het wantrouwen zo diep mogelijk weg te duwen. En er vervolgens een zelfbeschermende wal van grootsheid omheen te bouwen: ik niks waard? Ik ben meer waard dan jullie allemaal bij elkaar!