Thuiszitters: Hoe krijgt ieder kind een plek in ons onderwijsbestel?


thuiszitters hoe krijgt ieder kind een plek in ons onderwijsbestel

De hele dag tijd voor je favoriete computergame of ravotten in de tuin. Voor veel schoolgaande kinderen een droom, maar het is een realiteit die duizenden zogenaamde thuiszitters eerder als nachtmerrie ervaren. Zij kunnen niet naar school, omdat daar geen passende plek voor hen is. Een probleem met ingrijpende consequenties voor een groeiende groep kinderen.

Bron: eo.nl


Op papier worden inmiddels 4790 kinderen als thuiszitter betiteld. Onderwijsdeskundigen betogen echter dat dit aantal slechts het topje van de ijsberg is, omdat nog veel meer kinderen geoorloofd thuis zitten en daardoor niet in beeld zijn. Zorgwekkende getallen terwijl vier jaar geleden nog het thuiszitterspact werd gesloten; een afspraak tussen onderwijsorganisaties en het ministerie die ervoor moest zorgen dat er vandaag de dag geen enkel kind nog langer dan drie maanden thuis zit.

Dat pact kwam een paar jaar na de invoering van het passend onderwijs, een maatregel die ervoor moet zorgen dat alle kinderen een passende plek op reguliere scholen krijgen. Dat is onderwijs dat leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Het voorkomen van thuiszittende kinderen staat dus wel degelijk op de Haagse agenda, maar blijkt voorlopig hardnekkiger en moeilijker oplosbaar dan gedacht.