Stop drang en dwang in passend onderwijs


stop drang en dwang in passend onderwijs

Er is al veel gezegd over het falen van het passend onderwijs. Maar het gaat vaak niet over de grote druk waarmee ouders van thuiszitters worden geconfronteerd bij een leerplichtconflict dat voortvloeit uit het feit dat een school geen passend onderwijs kan bieden.

Dwang en drang klinkt intimiderend en dat is het ook: voor veel ouders is het de ultieme nachtmerrie. Want het betekent dat men ineens de Kinderbescherming tegenover zich vindt. Dat je in het beklaagdenbankje zit en organisaties als Veilig Thuis, wijkteams, gemeenteambtenaren en jeugdbeschermingstafels dreigen je kind onder toezicht te plaatsen of zelfs uit huis te plaatsen. En dat niet omdat je je kind misbruikt of mishandelt, maar omdat je je kind juist probeert te beschermen. Omdat je het niet naar school wil dwingen zonder dat er passend onderwijs geboden wordt, of omdat je kind niet belastbaar is.

Leerplicht in gedrang
Maar omdat de leerplicht in het gedrang kan komen, kan zo’n situatie uiterst akelige gevolgen krijgen. Een leerplichtconflict dat dus niet wordt veroorzaakt doordat je kind spijbelt, of jullie zo graag buiten de schoolvakanties op vakantie willen, maar omdat je kind ernstig ziek is, een beperking heeft, of met ernstige psychische problematiek kampt.

Dat een kind thuis komt te zitten, heeft dramatische gevolgen voor een gezin. Het is bepaald niet zo dat ouders er op zitten te wachten dat hun kind niet naar school gaat. Niet zelden worden zij door de situatie gedwongen hun baan op te zeggen. Dat ze hun kind niet naar school willen ‘dwingen’ zonder passend onderwijs, wijst er alleen maar op hoe wanhopig zij zijn dat het kind anders beschadigd raakt.

Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag, lanceerde in september een meldpunt voor misstanden rond dwang en drang bij leerplichtconflicten over passend onderwijs. Als een kind om wat voor ­reden dan ook een tijd uitvalt, bijvoorbeeld door een rouwproces, en een extra ondersteuningsbehoefte heeft, loopt het op sommige scholen mis. Zeker nu scholen met zulke grote lerarentekorten kampen. Dat heeft grote gevolgen voor het kind: zo kan het blijven zitten of moet het ­afstromen naar een lager school­niveau.

POLL: Heeft u ervaring met een hoogbegaafd kind dat u heeft moeten dwingen om naar school te gaan?