Waar zijn de hoogbegaafde meisjes gebleven?


waar zijn de hoogbegaafde meisjes gebleven

Er zijn ongeveer net zoveel hoogbegaafde meisjes als jongens. In tegenstelling tot jongens, ‘roepen’ meisjes een stuk minder snel om hulp door onaangepast of afwijkend gedrag te vertonen. Daardoor worden ze vaak minder begeleid dan jongens die zichtbaar struggelen met hun hoogbegaafdheid. Rond hun twaalfde, lijken er dan ook meer hoogbegaafde jongens te zijn dan meisjes. Tegen de tijd dat ze volwassen worden, zijn er veel meer hoogbegaafde mannen dan vrouwen. Wat is er gebeurd met de hoogbegaafde meisjes?

Dit artikel is geschreven door Renata Hamsikova van IeKu Advies. Met haar bedrijf zet Renata zich in om ouders en leerkrachten te helpen meer begrip te krijgen over hoogbegaafdheid, zodat hoogbegaafde kinderen goed ondersteund kunnen worden.

Volgens onderzoek zijn er verschillende barrières waardoor hoogbegaafde meisjes minder presteren dan hoogbegaafde jongens (Klein, 1996). Deze zouden het relatief kleine aantal (herkenbaar) hoogbegaafde volwassen vrouwen verklaren. Je leest er meer over in dit artikel.

Zoals leeftijdsgenoten
Hoogbegaafde kinderen worden vaak herkend in groep 1 of 2, wanneer sommige kinderen al kunnen lezen en tot twintig kunnen tellen. Over het algemeen praten, lezen en rekenen hoogbegaafde meisjes eerder dan jongens. De Amerikaanse psycholoog Lewis Terman, een pionier op het gebied van hoogbegaafdheid, ontdekte dat meisjes een voorsprong hadden op jongens in hun academische ontwikkeling gedurende de leeftijd van 2,5 tot 14 jaar. Maar tijdens de middelbare school slaat de balans om. Ongeveer tijdens het derde jaar van de middelbare school is de boodschap van zowel school als thuisfront voor hoogbegaafde meisjes duidelijk: het is veiliger om geen academische dapperheid te tonen en meer als hun leeftijdsgenoten te zijn.

POLL: Heeft u een hoogbegaafde dochter?