Leren wat ertoe doet


leren wat ertoe doet

‘Leren wat ertoe doet’ - Podcast van Tijl Koenderink (Novilo en School of Understanding)

Dé podcast voor professionals die nóg meer uit de begeleiding van kinderen willen halen - lessen uit onze praktijk toepasbaar in die van jou.

Aflevering 1 : ‘De Podcast Begint’

-------------

Deze podcast is een invulling aan mijn (Tijl Koenderink) zoektocht om meer te verbinden, meer contact te hebben en om meer ideeën te delen. Ik heb een jaar geleden een sabbatical gedaan in de VS van 6 maanden, waar ik rondgereisd heb, maar ook VS- scholen en conferenties bezocht heb. In die reis ben ik mijn ‘toekomstige focus’ gaan bepalen en wilde ik een antwoord hebben op mijn vraag hoe ik meer samenhang kan brengen in de verschillende bedrijven en instanties die ik opgezet heb. Want in de loop der jaren zijn daar behoorlijk wat activiteiten bijgekomen. Novilo geeft trainingen op scholen in het basisonderwijs over Hoogbegaafdheid en Talentbegeleiding, VO op Niveau doet hetzelfde op scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we Feniks opgezet. Feniks is een opvang voor hoogbegaafde drop-outs, talentvolle jongeren die het niet gehaald hebben in het reguliere onderwijs en die we toch een positieve waardevolle toekomst willen bieden.

Ook ben ik mede-oprichter van de School of Understanding, een reguliere basisschool, maar opgericht op basis van andere uitgangspunten, waarbij we onze kinderen leren ‘jezelf leren zijn’ en tot slot hebben we Groeiwijs ontwikkeld, een softwaretool om bijvoorbeeld ‘portfolioleren’ en ‘whole child learning’ mogelijk te maken. Het lijken losse activiteiten maar na reflectie was er zeker wel samenhang te vinden. Daarom heb ik nu de Levanimo Groep opgericht, waarin al mijn bedrijven verenigd zijn. Levanimo, een samenstelling van de woorden 'levare' en 'animo'. Vrij vertaald: ‘het versterken van de levensadem’. Levanimo heb ik opgericht vanuit de wens om het onderwijs nog beter te maken. Enerzijds door het onderwijs nog meer te richten op die veranderende toekomst die op ons afkomt en anderzijds om nog meer manieren te vinden om kinderen, die het niet vanzelf halen, te ondersteunen om dat toch nog voor elkaar te krijgen.

Mensen vragen mij vaak hoe ik al die verschillende bedrijven kan opzetten en toch betrokken kan blijven bij de verschillende activiteiten. Mijn antwoord daarop is dat dat stoelt op het hebben van fantastische teams. Ik heb het geluk om echt met fantastische mensen te mogen werken. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een facilitator mag zijn in het proces van deze verschillende dingen opzetten. Zonder mijn teams kan ik zoveel verschillende bedrijven niet draaiend houden en me ook nog betrokken voelen bij alle activiteiten.

Ik ga in deze serie podcasts eindigen met een vraag of een opdracht, omdat je immers niet zoveel aan theorie hebt, als je het niet in de praktijk brengt! Belangrijk is om elke keer de les die je geleerd hebt of het onderwerp waar we het over gehad hebben op een of andere manier naar de praktijk te vertalen. Deze keer is de vraag naar jouw boodschap. welke boodschap wil jij delen? En is die boodschap nu op dit moment het leidende motief bij de invulling van je werk of het ouderschap? Ben je jouw visie op begeleiding in de praktijk aan het brengen? Dat wat jij belangrijk vindt, dat wat jij graag je kinderen mee wil geven, breng je dat ook in de praktijk en wat is die kernboodschap dan precies?