Voordat je denkt dat een hoogbegaafd kind ADHD heeft


voordat je denkt dat een hoogbegaafd kind adhd heeft

Bron: IeKu Advies

Ouders en onderwijzers van hoogbegaafde kinderen worden steeds vaker gevraagd om hoogbegaafde kinderen te instrueren zich sociaal aan te passen. Van kinderen wordt verwacht dat ze aan sociale standaarden van “acceptabel gedrag” voldoen, zodat ze beter bij de groep passen. Eigenlijk geef je op deze manier de boodschap af, dat als je anders bent, je niet normaal bent. Een hoogbegaafd kind dat anders is – en er niets aan kan doen omdat het bijvoorbeeld psychomotorisch hooggevoelig is – voelt zich vaak een buitenbeentje in de klas. Soms wordt zelfs gezegd dat het kind ADHD heeft…