(Uitzonderlijk) Hoogbegaafde Uitvallers In Het Onderwijs


uitzonderlijk hoogbegaafde uitvallers in het onderwijs

Jeetje, wat een herkenbare verhalen.. :'( Gelukkig kunnen we steeds meer van deze kinderen helpen met HBplus. www.hbplus.nl

Een pleidooi voor onderwijsvernieuwing – door Suzanne van Haaften
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift Gifted@248 Lente 2019

De meeste hoogbegaafde kinderen krijgen binnen het huidige onderwijssysteem niet de lesinhoud aangeboden waar zij behoefte aan hebben, en het aanbod dat er wel is, wordt vaak niet op zo’n manier aangereikt dat zij er iets mee kunnen.
Veel hoogbegaafde kinderen volgen regulier onderwijs en missen daarmee ontwikkelingsgelijken om mee om te gaan. Hoewel er steeds meer fulltime hb-scholen komen en de wachtlijsten voor deze scholen flink toenemen, lijkt dit toch niet te resulteren in een groter welbevinden voor deze kinderen omdat er desondanks een steeds grotere groep thuis komt te zitten.
De uitzonderlijk hoogbegaafden zijn daarbinnen nog een groep apart. Hun manier van denken en functioneren lijkt zo fundamenteel anders en meer divers te zijn dan die van gemiddeld intelligente kinderen én de meeste volwassenen, dat het bedienen van deze groep een vak apart is en het vermogen vraagt om het helemaal anders aan te pakken. De vraag op welke manier we gaan zorgen dat deze kinderen kunnen floreren en tot hun volle potentieel kunnen komen, dient zich steeds dringender aan en vraagt om een veel bredere en genuanceerdere kijk op hoogbegaafdheid dan de meeste (onderwijs)mensen tot nu toe hanteren. Het is dé grote uitdaging voor politiek en onderwijs om dit de komende jaren op een goede manier te gaan vormgeven.