Vragenlijst voor hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers


vragenlijst voor hoogbegaafde leerlingen thuiszitters en hun ouders verzorgers

Om te zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van leerlingen.

Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Naast het bieden van een cognitieve uitdaging, is het voor hoogbegaafde leerlingen vaak belangrijk dat er aandacht is voor zaken als perfectionisme, faalangst en behoefte aan autonomie.

Bij verschillende organisaties komen verhalen binnen van kinderen/ jongeren/ ouders, waarbij de onderwijsomgeving onvoldoende aansluit op de hoogbegaafde leerling.Tot nu toe zijn deze ervaringen echter niet gebundeld.

Daarom voert EigenWijs HB een inventarisatie uit onder kinderen, jongeren en ouders. Het doel van de inventarisatie is om te achterhalen in hoeverre de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen en welke knelpunten kinderen, jongeren en ouders hierin eventueel ervaren.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie wordt in samenwerking met Balans en het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden gekeken welke acties kunnen worden ondernomen om verbeteringen in gang te zetten. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden wil bijvoorbeeld in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool de signalen verder onderzoeken. U kunt aangeven of u alleen de vragenlijst wilt invullen of aanvullend ook (telefonisch) geïnterviewd wilt worden.