Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen trekken naar Kinderrechtencommissariaat


ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen trekken naar kinderrechtencommissariaat

Vier jaar geleden zijn wij HBplus gestart voor uitzonderlijk begaafde kinderen en HB'ers die buiten het huidige schoolsysteem geraken. In samenwerking met steeds meer scholen kunnen we toch maatwerk verschaffen. Op dit moment bieden we HBplus in Hoogkarspel, Den Helder, Tuitjenhorn en Lelystad. Kijk voor meer informatie op www.hbplus.nl
Hopelijk is het onderstaande bericht ook weer een stap in de goede richting voor deze kinderen en hun ouders


De ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben vandaag een klacht neergelegd bij het Kinderrechtencommissariaat en er een petitie met 300 handtekeningen overhandigd. Ze vragen passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, zo melden ze in een persbericht.

AW 24 oktober 2019 20u53 Bron: Belga
Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen zijn kinderen met een IQ van 145 en meer. Het gaat om 0,1 procent van de bevolking. "Deze kinderen ontwikkelen zich nog heel anders dan hoogbegaafde kinderen (IQ 130) en 'gemiddeld' cognitieve kinderen (IQ 100)", klinkt het. "Meer nog dan hoogbegaafde leerlingen hebben uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen onderwijsnoden die ver afwijken van wat het standaard onderwijs biedt. Door het gebrek aan passend onderwijs, worden veel van deze kinderen tegengehouden in hun cognitieve ontwikkeling en vallen er zelfs heel wat uit de boot. Ze zakken af, stoppen met school, studeren niet verder, kampen met onderpresteren, depressies of suïcidale gedachten."

De maatregelen die de ouders vragen zijn onder andere de afschaffing van minimumleeftijden voor de verschillende onderwijsniveaus of een apart statuut voor deze kinderen met mogelijkheid tot snellere doorstroming, de radicale en ongelimiteerde (vak)versnelling, opleiding voor (zorg)leerkrachten, directies en CLB's over de materie, en de bekrachtiging van afgelegde vakken op alle hogere onderwijsniveaus.