Meldpunt niet passend onderwijs


meldpunt niet passend onderwijs

Terpstra Legal staat veel ouders bij die te maken krijgen met het ontbreken van passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat bekend wordt welke scholen kinderen passend onderwijs onthouden, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem is.
Geef nu antwoord op de vragen, zodat wij deze kunnen verwerken in een overzicht dat op onze website wordt gepubliceerd.


Spelregels:

Deelname is anoniem, de uitkomsten worden alleen gebruikt voor het publiceren van een overzicht op onze website.
Heeft u meerdere kinderen? Vul de vragenlijst dan per kind in.
U vult de lijst op persoonlijke titel in.