Onderzoek van IVIO: thuisonderwijs in andere landen


onderzoek van ivio thuisonderwijs in andere landen

Thuisonderwijs is in Nederland in de meeste gevallen niet toegestaan. Dit heeft te maken met het feit dat de leerplicht in Nederland in wezen schoolplicht is. Kinderen moeten fysiek op school aanwezig zijn en hebben dus een aanwezigheidsplicht. Maar hoe is dit in andere landen geregeld?

NB: dit betreft een artikel uit 2017. Wie weet kan onze doelgroep een update geven ;)


Wereldschool – NL
HomeBlogIs thuisonderwijs in andere landen toegestaan?
POSTED ON 21 NOVEMBER 2017
Thuisonderwijs is in Nederland in de meeste gevallen niet toegestaan. Dit heeft te maken met het feit dat de leerplicht in Nederland in wezen schoolplicht is. Kinderen moeten fysiek op school aanwezig zijn en hebben dus een aanwezigheidsplicht. Maar hoe is dit in andere landen geregeld?

Veel landen zijn flexibeler dan Nederland
Wij krijgen vaak de vraag of wij weten hoe het in het buitenland geregeld is. Dit is helaas moeilijk te zeggen omdat de verschillen per regio erg groot zijn. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Iedere staat heeft weer haar eigen wet- en regelgeving, thuisonderwijs is dus niet standaard toegestaan in het hele land.

Wel zien we dat veel landen een stuk flexibeler zijn, thuisonderwijs is vaak, wel onder bepaalde voorwaarden, toegestaan – of wordt gedoogd.

Hulp gezocht!
Wij proberen in kaart te brengen waar thuisonderwijs wel/niet toegestaan is zodat we ouders van de juiste informatie kunnen voorzien. Daarom zijn wij op zoek naar uw hulp.

Thuisonderwijs in Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland thuisonderwijs


Thuisonderwijs: toegestaan

Regio: overal

Toelichting:

“In Nieuw-Zeeland zijn kinderen leerplichtig vanaf 6 jaar tot 16 jaar. Thuisonderwijs/afstandsonderwijs is toegestaan. Je kan hiervoor een applicatie indienen bij the Ministry of Education. Er zijn twee mogelijkheden: thuisonderwijs waarbij ouders volledig zelf bepalen wat voor onderwijs zij aan hun kinderen geven en een kind inschrijven bij Te Kura. Dit is een “correspondence school” die kinderen onderwijst vanaf de kleuterjaren tot aan het einde van de middelbare school. De laatste optie is erg gebruikelijk bij gezinnen die in afgelegen gebieden wonen waar geen basisonderwijs of middelbaar onderwijs is en bij gezinnen waar kinderen door medische en/of gedragsproblemen niet goed meedraaien in regulier onderwijs. Als je je kind inschrijft bij Te Kura, krijg je al het lesmateriaal aangeleverd, en stuur je werkboeken en ander gemaakt werk terug naar de school waar het zal worden nagekeken door leerkrachten. Een beetje vergelijkbaar met hoe de Wereldschool werkt. Ouders hoeven dan niet zelf lesmateriaal te werven en onderwijzen, slechts hun kind begeleiden bij het werk wat Te Kura hen stuurt.

Thuisonderwijs in Utah, Verenigde Staten

Thuisonderwijs: toegestaan

Regio: Utah/Verenigde Staten

Toelichting:

“Ouders moeten een declaratie met de Staat maken dat ze hun kinderen thuisonderwijs zullen geven. Dat is alles. Elke Staat in de Verenigde Staten heeft zijn eigen regels voor thuisonderwijs. Utah is waarschijnlijk een van de meest liberale als het om thuisonderwijs gaat.”

Thuisonderwijs Barcelona
Thuisonderwijs: niet toegestaan

Regio: Catalonië/Barcelona

Toelichting:

“Het is niet toegestaan, maar (zeker voor kinderen uit het buitenland) lijkt het wel te worden gedoogd. We zijn gewoon ingeschreven bij de gemeente. Ik weet niet of het een probleem wordt als we ook een verblijfsvergunning aan willen vragen voor onze kinderen, maar als Europeaan hebben we hier voorlopig geen problemen van ondervonden. Er lijkt niet te worden gecontroleerd. Maar officieel is het dus niet toegestaan.”