Ben jij werkzaam als gezinswerker en wil je jouw kennis over hoogbegaafdheid uitbreiden?


ben jij werkzaam als gezinswerker en wil je jouw kennis over hoogbegaafdheid uitbreiden

Ben jij werkzaam als gezinswerker en wil je jouw kennis over hoogbegaafdheid uitbreiden? Dan geven we je nu de gelegenheid om onze training tot HB-gezinswerker online te volgen. We merken dat deze doelgroep op dit moment worstelt met de volgende vragen:
- Een cliënt leeft op dankzij het huidige thuisonderwijs. Hoe kun je deze gesteldheid op een structurele manier voortzetten (na 11 mei)?
- Een cliënt heeft zeer veel behoefte aan structuur en regelmaat. Is het verstandig om deze cliënt (na 11 mei) deeltijd naar school te laten gaan?
- Een cliënt heeft veel behoefte aan een vaste docent en contact met ontwikkelingsgelijken. Wat kun je voor de cliënt doen als er (na 11 mei) aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan?
- Een cliënt is in isolatie geraakt tijdens de quarantaine en heeft een behoorlijke klap gehad door de situatie rondom Covid-19. Hoe kun je het contact met de buitenwereld voorzichtig weer opbouwen? Wat zijn de mogelijkheden van HBplus hierbij? Online of op locatie?


Tijdens onze training krijg je theorie aangeboden maar er is ook ruimte voor casuïstiek en persoonlijke vraagstukken zoals hierboven wordt benoemd. De scholen gaan 11 mei weer open maar de training start op 27 mei. Je kunt ons op voorhand een casus insturen zodat we kunnen meedenken en tips kunnen geven.

Je kunt je nu nog aanmelden voor onze online training op woensdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur op:
- 27 mei
- 10 juni
- 24 juni
- 8 juli

Training tot HB-gezinswerker

De training tot HB-gezinswerker is vooral geschikt voor jeugdzorgmedewerkers, jeugdconsulenten, ggz-medewerkers, (ortho)pedagogen en andere (jeugd)hulpverleners. Aan het eind van de training weet u hoe u hoogbegaafdheid kunt herkennen, de problematiek die voor kan komen, wat deze kinderen en gezinnen nodig hebben en hoe u qua hulpverlening aan kan sluiten bij deze gezinnen. Er is ruimte om vragen te stellen en u krijgt de belangrijkste informatie mee om verder te bestuderen. U bent uiteindelijk in staat een eigen visie te vormen omtrent hoogbegaafdheid en dit te integreren in de gezinshulpverlening. Het aantal te behalen SKJ-punten is 14.

Door meer te weten over hoogbegaafdheid kunnen gezinnen die hiermee te maken hebben beter geholpen worden. Zij hebben in de praktijk vaak behoefte aan een andere aanpak en de hulpverlening kan door tijdig te signaleren passende hulp inzetten wanneer dit nodig is. Hiermee worden misdiagnoses voorkomen. Hoogbegaafdheid wordt in de praktijk nog steeds te veel verward met autisme, ADHD of een losstaand gedragsprobleem/opvoedprobleem. (Zie Misdiagnoses bij Hoogbegaafdheid door James T. Webb e.a.).

Onder de (langdurige) thuiszitters in Nederland zitten relatief veel hoogbegaafde kinderen. Deze krijgen vaak te maken met jeugdhulpverlening, maar de reguliere hulpverlening weet niet altijd de juiste wegen voor deze specifieke groep kinderen. Door de kennis te vergroten rondom hoogbegaafdheid en te weten wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben kunnen zij ook beter in gesprek gaan met ouders, die zich vaak niet gehoord voelen.
Tijdens de training zullen ook andere facetten van jeugdzorg (denk aan Multi problematiek, hechtingsproblematiek, gesloten jeugdzorg, pleegzorg) ter sprake komen, want ook onder deze doelgroepen bevinden zich hoogbegaafde kinderen én ouders.

Gebruikte literatuur: Onze eigen databank met onderzoeken en artikelen, veelal uit Amerika. Wij gebruiken onder andere de onderzoeken van Linda Silverman (Gifted development center), Joseph Renzulli, Dabrowski, James T. Webb, Sally Reis, NAGC.
Verder gebruikte literatuur o.a. Neuroscience- Sharon Duncan e.a., Mindset- Carol Dweck, Searching for meaning en A parent’s guide to gifted children- James T. Webb, Parenting gifted children- Donald Treffinger e.a., The social and emotional development of gifted children- Maureen Neihart.

Dag 1: Wat is hoogbegaafdheid
Deze dag wordt de basis behandeld, er worden diverse belangrijke visies besproken rondom hoogbegaafdheid. Daarnaast gaan we in op de copingstijlen en de hersenontwikkeling die bij hoogbegaafden anders verloopt.
Onderwerpen: Intelligentie(testen), verschillende visies in Nederland en andere landen, overexcitabilities, identificeren als hoogbegaafd, copingstijlen, uitzonderlijk begaafd, hersenontwikkeling.

Dag 2: Hoogbegaafde kinderen
We gaan in op de kenmerken van hoogbegaafde kinderen en de problemen die ze vaak ervaren. We kijken hoe we hoogbegaafde kinderen kunnen herkennen van baby tot jongere.
Onderwerpen: Onderwijs, autonomie, asynchrone ontwikkeling, faalangst, mindset, bore-out, (h)erkennen hoogbegaafde kind.

Dag 3: Hoogbegaafdheid in het gezin
Deze dag staat in het teken van de erfelijkheid van hoogbegaafdheid en de opvoeding. Ook behandelen we het onderdeel misdiagnoses.
Onderwerpen: Hoogbegaafde ouders, parentificatie, opvoedstijlen, gezinsplan, misdiagnoses, twice-exceptional.

Dag 4: Praktische toepassingen
Vandaag leren de deelnemers diverse gesprekstechnieken om in gesprek te kunnen met hoogbegaafde kinderen én ouders. Daarnaast bekijken we welke vormen van therapie ingezet kunnen worden bij hoogbegaafde gezinnen.
Onderwerpen: In gesprek met ouders, structuur in coaching/begeleiding, therapievormen.

De investering om mee te mogen doen aan deze training is: €995,- (vrijgesteld van BTW)

Stuur bij interesse een mail naar: info@hoogbegaafdheid.nl

Niveau:
HBO werk- en denkniveau

Geaccrediteerde punten volgens SKJ:
14

Op locatie in Hoogkarspel:
- Dag 1: zaterdag 18 sep 2021 10:00u tot 16:00u
- Dag 2: zaterdag 16 okt 2021 10:00u tot 16:00u
- Dag 3: zaterdag 27 nov 2021 10:00u tot 16:00u

- Dag 1: zaterdag 8 okt 2022 10:00u tot 16:00u
- Dag 2: zaterdag 19 nov 2022 10:00u tot 16:00u
- Dag 3: zaterdag 17 dec 2022 10:00u tot 16:00u

- Dag 1: zaterdag 14 okt 2023 10:00u tot 16:00u
- Dag 2: zaterdag 18 nov 2023 10:00u tot 16:00u
- Dag 3: zaterdag 9 dec 2023 10:00u tot 16:00u

- Dag 1: zaterdag 28 sep 2024 10:00u tot 16:00u
- Dag 2: zaterdag 2 nov 2024 10:00u tot 16:00u
- Dag 3: zaterdag 23 nov 2024 10:00u tot 16:00u

Centrum voor Hoogbegaafdheid
info@hoogbegaafdheid.nl
Zuiderwijzend 21, 1616LH Hoogkarspel
KvK: 68247370
Telefoon: 085 - 30 34 879
© 2020 Hoogbegaafdheid.nl