HBplus Dagbesteding


hbplus dagbesteding

Welkom bij HBplus dagbesteding. Wij bieden passende hulp en/of maatwerk voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar oud. Samen met de ouders en/of school proberen we schooluitval te voorkomen of te doorbreken. Tevens zijn we een zeer geschikte plek bij "thuiszitten". We bieden een veilige omgeving in de nabijheid van ontwikkelingsgelijken (maximaal 12 kinderen per groep) en onder begeleiding van gediplomeerde HB-professionals en HB-docenten. HBplus is altijd onder schooltijd en daarom is medewerking van de school van inschrijving en/of de leerplichtambtenaar van groot belang.


Hoogbegaafde kinderen kunnen door allerlei redenen vastlopen in het schoolsysteem. Dankzij ons geavanceerde online portaal, kunnen wij de ultieme samenwerking tussen alle betrokken partijen bewerkstelligen. Er kunnen o.a. tussentijdse updates worden geplaatst die wij voor aanvang met het team bespreken. Hierdoor kunnen we snel handelen en de inhoud van ons programma (indien noodzakelijk) aanpassen. Er zijn zowel (gepersonaliseerde) langetermijndoelen als kortetermijndoelen die aan de hand van een schaalvraag worden geëvalueerd. Tevens wordt er van iedere dag een verslag over de psycho-educatie en workshops gemaakt. Op deze manier krijgt iedere cliënt een waardevolle dossieropbouw die het vervolgvan de (school)loopbaan zal versoepelen.

Wij worden meestal door de gemeente vergoed/ingeschakeld wanneer een kind niet (volledig) naar school kan gaan door trauma's, aanpassingsgedrag, angsten, overprikkeling en/of psychosomatische/psychische klachten. De school en/of het samenwerkingsverband kan tevens bijdragen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Dit is per casus verschillend en het regelen van de vergoeding kan aardig wat tijd van de ouders in beslag nemen. Daarom hebben we de ouderbijdrage in het leven geroepen. Deze is ongeveer gelijkwaardig aan de kosten voor "hoogbegaafden onderwijs" en wordt aan de ouders terugbetaald zodra de vergoeding is geregeld en uitbetaald. Op deze manier kan een kind in nood nooit (zomaar) worden uitgesloten van passende begeleiding.

De kinderen hebben de gelegenheid om workshops te volgen. Deze dienen altijd een hoger doel dan de "lessen" op zich en passen bij de persoonlijke doelen van de aanwezige cliënten. Daarom vallen we meestal onder jeugdzorg. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak het vertrouwen in passend maatwerk verloren. We kunnen de (volledige) terugkeer naar school alleen stimuleren door dit vertrouwen te herstellen. Ieder kind volgt zijn/haar eigen unieke programma met persoonlijke doelen. Ieder hoogbegaafd kind is anders en heeft weer andere behoeften. We sluiten aan bij de a-synchrone ontwikkeling van onze cliënten en daardoor kan de focus soms wisselen. Denk hierbij aan de sociale, motorische, emotionele en cognitieve behoeften.

Er zijn per dag 4 workshops. We maken voor ieder kind een gepersonaliseerd rooster waarin we vastleggen waar tijdens deze workshops de focus op wordt gelegd. Soms krijgen we einddoelen voor een bepaald leerjaar of een lijst met hiaten mee vanuit school. Dit wordt dan in het maatwerkplan meegenomen en einddoelen kunnen in het portaal worden afgevinkt. Toch ligt bij de meeste kinderen (in het begin) de focus op ontprikkelen, vertrouwen opbouwen, autonomie aanspreken en psycho-educatie. Van daaruit wordt er dan gekeken of we de persoonlijke doelen kunnen behalen met cognitieve input. De HB-professionals hebben allemaal jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid en zorgen samen voor een warme en liefdevolle omgeving waar de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Gedurende de dag is er veel ruimte voor autonomie binnen een vast rooster. Er zijn vaste momenten voor workshops en om te ontprikkelen. Er is tevens tijd om te sporten, zwemmen, koken of lekker samen naar buiten te gaan.

HBplus is dagbesteding en geen school. Wij richten ons op de algehele gesteldheid van de kinderen en het is ons doel om de schoolgang weer op te bouwen. Dit gebeurt echter altijd in overleg en in het belang van het kind. We hebben een opzegtermijn van twee maanden zodat we voor de kinderen een veilige groepssamenstelling kunnen waarborgen die niet zomaar kan veranderen.

Als een kind bij ons wordt aangemeld dan volgt er in eerste instantie een vrijblijvend intake-gesprek. Vaak adviseren we vooraf individuele coaching zodat we goed kunnen inschatten op welke dag(en) en/of locatie de beste mogelijkheden zijn voor deze specifieke hulpvraag. Zo is er bijvoorbeeld op de ene dag veel focus op automatiseren en op een andere dag juist meer ruimte voor kinderen die autodidact zijn. Ook zijn er dagen waarop de kinderen uit verschillende workshops kunnen kiezen die vooraf zijn voorbereid. Kortom: Er wordt echt goed naar het complete plaatje gekeken voordat we een kind in een groep plaatsen. Op dit moment hebben we dagbesteding in Hoogkarspel, Tuitjenhorn, Itens en Lelystad.

HBplus is in 2013 gestart en inmiddels gaan veel van onze cliënten weer (grotendeels) naar school. Door ons aanbod van HBcollege kunnen ouders, docenten, coaches en gezinswerkers zich laten scholen/begeleiden. Hierdoor wordt de kans op een positieve toekomst voor de cliënten aanzienlijk vergroot. We hebben kinderen van meer dan 150 scholen (vanuit het hele land) in de begeleiding (gehad). Hierdoor hebben we een goed beeld van de kennis en kunde in Nederland en kunnen we in sommige gevallen ook doorverwijzen naar een passende plek als deze niet voor handen (b)lijkt te zijn.

In principe zijn er mogelijkheden op iedere schooldag van de week. Het hangt van de situatie en behoeften van de cliënt af wat ons advies gaat zijn. Voor ons is het belangrijk om voor de intake te weten of een kind onder de reguliere HBplus of HBplus extra valt. Kijk hieronder voor de verschillen:

HBplus:
Maximaal 6 kinderen per HB-professional

Deze kinderen zijn:
- Stabiel in gedrag en/of internaliserend;
- In staat om vier keer per dag een half uur een workshop te doen;
- In staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, te gymen of naar buiten te gaan;
- Bewust van hun eigen proces en stellen indien gewenst vragen aan de begeleiding of vragen om hulp;
- Zelfsturend en/of autonoom. Ze kunnen indien gewenst zelfstandig iets opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop;
- In het bezit van een zwemdiploma.

HBplus EXTRA:
Maximaal 3 kinderen per HB-professional

Op deze kinderen zijn 1 of meer van de volgende punten van toepassing:
- Hebben een grote hulpvraag met betrekking tot hun emotionele ontwikkeling en/of externaliserend gedrag;
- Hebben een grote mate van begeleiding nodig om vier keer per dag een half uur een workshop te kunnen doen;
- Zijn (nog) niet in staat om zelfstandig om te kleden en/of zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, gymen of naar buiten te gaan;
- Zich (nog) niet bewust van hun eigen proces en krijgen intensieve coaching om dit te leren.
- (Nog) niet zelfsturend. Ze leren bij ons hoe ze zelfstandig iets kunnen opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop. Ze leren hoe ze hun eigen autonomie mogen aanspreken. Indien wenselijk worden de materialen voor de workshops per kind gepersonaliseerd voorbereid en vooraf klaargelegd;
- (Nog) niet in het bezit van een zwemdiploma.

Soms wordt er zelfs individuele begeleiding gegeven terwijl er wel gebruik wordt gemaakt van het groepsproces. Kortom: Er zijn veel oplossingen mogelijk. Zijn onze vestigingen te ver weg? U kunt ons alsnog de de hulpvraag voorleggen. We denken graag in mogelijkheden.

Interesse voor uw kind, leerling of cliënt? Neem contact op via het contactformulier.