HBplus, Ontwikkelingsgerichte Zorg voor hoogbegaafde kinderen/jongeren


hbplus ontwikkelingsgerichte zorg voor hoogbegaafde kinderen jongeren

Welkom bij HBplus, ontwikkelingsgerichte zorg voor hoogbegaafde kinderen. Gepersonaliseerd maatwerk in groepsverband met ontwikkelingsgelijken, zowel fysiek als online. Indien gewenst zijn er ook mogelijkheden voor individuele begeleiding. Samen met ouders en/of scholen proberen we schooluitval te voorkomen of te doorbreken. Ook zijn we een zeer geschikte plek voor “thuiszitters”. We bieden een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken (maximaal 12 kinderen per groep), begeleid door gediplomeerde HB-professionals en HB-docenten. HBplus vindt altijd plaats onder schooltijd, dus medewerking van de school van inschrijving en/of de leerplichtambtenaar is essentieel.


Geschiedenis:
HBplus is in 2013 gestart en inmiddels gaan veel van onze cliënten weer (grotendeels) naar school. Door ons aanbod van HBcollege kunnen ouders, docenten, coaches en gezinswerkers zich laten scholen en begeleiden, wat de kans op een positieve toekomst voor de cliënten aanzienlijk vergroot. We hebben kinderen van meer dan 150 scholen (vanuit het hele land) in begeleiding gehad. Hierdoor hebben we een goed beeld van de kennis en kunde in Nederland en kunnen we soms ook doorverwijzen naar een passende plek als deze niet voor handen blijkt te zijn.

Wat is HBplus:
Hoogbegaafde kinderen kunnen om verschillende redenen vastlopen in het schoolsysteem.
Ons maatwerk richt zich op extra uitdaging en verrijking om versnelling te voorkomen. Als er reeds een versnelling heeft plaatsgevonden, kunnen we helpen bij het aanvullen van hiaten. Wij bieden passende hulp en maatwerk voor hoogbegaafde kinderen en jongeren, tot zij zelfstandig zijn, geen hulp meer nodig hebben of hun diploma hebben behaald. Bovendien bieden we bij HBplus de mogelijkheid voor kinderen (die vrijgesteld zijn van regulier onderwijs) om een diploma te behalen. Dit kan online worden gedaan in het Engels vanuit Amerika, of in het Nederlands door middel van staatsexamens.
Dankzij ons geavanceerde online portaal kunnen wij de samenwerking tussen alle betrokken partijen optimaliseren. Betrokken partijen kunnen tussentijdse updates plaatsen die voor aanvang met het team worden besproken, zodat we snel kunnen handelen en ons programma indien nodig kunnen aanpassen. Er zijn zowel gepersonaliseerde lange- als kortetermijndoelen, die aan de hand van een schaalvraag worden geëvalueerd. Elke dag wordt er een verslag gemaakt van de psycho-educatie en workshops, waardoor iedere cliënt een waardevolle dossieropbouw krijgt die het vervolg van de (school)loopbaan zal vergemakkelijken.

Hoe gaat het in zijn werk:
HBplus is ontwikkelingsgerichte zorg en geen school. Wij richten ons op de algehele gesteldheid van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met als doel om de schoolgang weer op te bouwen. Dit gebeurt echter altijd in overleg en in het belang van de cliënt. We hebben een opzegtermijn van twee maanden om een veilige groepssamenstelling te waarborgen die niet zomaar verandert.

Er zijn per dag meerdere workshops. We maken voor elk kind een gepersonaliseerd rooster waarin we vastleggen waar tijdens deze workshops de focus op wordt gelegd. Soms krijgen we einddoelen voor een bepaald leerjaar of een lijst met hiaten mee vanuit school. Dit wordt dan in het maatwerkplan meegenomen en einddoelen kunnen in het portaal worden afgevinkt. Bij de meeste kinderen ligt de focus (in het begin) op ontprikkelen, vertrouwen opbouwen, autonomie aanspreken en psycho-educatie. Van daaruit kijken we of we de persoonlijke doelen kunnen behalen met cognitieve input. De HB-professionals hebben jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid en zorgen voor een warme, liefdevolle omgeving waar de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Gedurende de dag is er veel ruimte voor autonomie binnen een vast rooster. Er zijn vaste momenten voor workshops en om te ontprikkelen.

Aanmelding;
Als een deelnemer bij ons wordt aangemeld, volgt er eerst een vrijblijvend intakegesprek. Vaak adviseren we vooraf individuele coaching om goed in te schatten op welke dag(en) en/of locatie de beste mogelijkheden zijn voor de specifieke hulpvraag. Voor sommige “thuiszitters” kan dit betekenen dat ze uiteindelijk fulltime naar HBplus komen. Meestal starten we dan met één of twee dagen en bouwen dit voorzichtig uit naar vijf dagen per week. Dit moet zowel voor de cliënt als de ontvangende groep op het juiste moment gebeuren, zodat we rustig de tijd hebben om de perfecte situatie vorm te geven voor aanvang. We kijken echt naar het complete plaatje voordat we een kind in een groep plaatsen.

In principe zijn er mogelijkheden op iedere schooldag van de week. Het hangt van de situatie en behoeften van de cliënt af wat ons advies gaat zijn. Voor ons is het belangrijk om voor de intake te weten of een kind onder de reguliere HBplus of HBplus Extra valt. Kijk hieronder voor de verschillen:

HBplus: Maximaal 6 kinderen per HB-professional
Deze kinderen zijn:
- Stabiel in gedrag en/of internaliserend;
- In staat om een aantal keer per dag zelfstandig een workshop te doen;
- In staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, gymmen of naar buiten te gaan;
- Bewust van hun eigen proces en stellen indien gewenst vragen aan de begeleiding;
- Zelfsturend en/of autonoom.

HBplus Extra: Maximaal 3 kinderen per HB-professional Deze kinderen zijn:
- Instabiel in gedrag en/of externaliserend;
- Nog niet in staat om een aantal keer per dag zelfstandig een workshop te doen;
- Nog niet in staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, gymmen of naar buiten te gaan;
- Nog niet bewust van hun eigen proces en zijn (nog) niet in staat om vragen te stellen aan de begeleiding;
- Nog niet zelfsturend en/of autonoom.

Op dit moment hebben we HBplus in Hoogkarspel, Tuitjenhorn, Itens en Lelystad.

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. We staan klaar om te helpen en samen te werken aan een betere toekomst voor hoogbegaafde kinderen. Interesse voor uw kind, leerling of cliënt? Neem contact op via het contactformulier.